Αντίδοτο στη μοναξιά είναι η ανθρώπινη επαφή
Η θεωρία της προσκόλλησης στην παιδική ηλικία