Εμφυσώντας στα παιδιά μας υψηλά ιδανικά και έναν απλό τρόπο ζωής…
Η φιλία, καρπός της ωριμότητας