Δωρεάν υπηρεσίες εξ αποστάσεων εκπαίδευσης από την Περιφέρεια Αττικής για παιδιά Ε και Στ Δημοτικού και Α-Β-Γ Γυμνασίου
Αναστέλλονται όλοι οι σχολικοί αθλητικοί αγώνες στην Ελλάδα