Πές ένα “καλό λόγο”, χωρίς λόγο
Φέτος τις γιορτές JOLM και όχι FOMO