Ανοίγουν την 1η Φεβρουαρίου τα Γυμνάσια και τα Λύκεια
Όμιλoς Ευρωκλινικής: Το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα με τη νέα πλατφόρμα video ενδοσκόπησης EVIS X1