«Ο Πιλοτίμος» είναι ένα βιβλίο που προτρέπει το παιδί να κυνηγά τα όνειρά του
«Μητέρες»: Τι σήμαινε να είσαι μητέρα στο παρελθόν