Μικροί καλλιτέχνες εν δράσει στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Προτεραιότητα δίνεται στο άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων