Παιδικά Χωριά SOS: Μέσα σε τρία χρόνια συνολικά 200 παιδιά έχουν βρει οικογένειες
Ένα παιδί έχει διακόψει κατά μέσο όρο 25 zoom meetings των γονιών του