Μαρτυρίες : ”Η ζωή που περνάει και χάνεται”
Γιατί δεν απολαμβάνουμε την μια και μοναδική ζωή μας;