Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου
Ενώπιων της επιθυμίας να αγαπάτε και να σας αγαπούν…