Η αδυναμία ενός ανθρώπου να συμφωνεί ακόμα κι όταν διαφωνεί!
Θυμός: το πρώτο θύμα του, εμείς οι ίδιοι…