Γιατί οι γυναίκες πάνω από τα 40 δεν συγκρίνονται;
Ο ορισμός της γυναίκας