Γυναίκα χωρίς πιασίματα, δρόμος χωρίς σήματα
Στις 20 Μαϊου οι δρόμοι κλείνουν για να ανοίξουμε καινούριους … Στον αγώνα ενημέρωσης για την ενδομητρίωση