Δεν είναι αυτή η δουλειά μου
Απο πότε είναι αποδεκτό να προσβάλεις δημοσίως κάποια για την εμφάνιση της;