Γιατί δεν απολαμβάνουμε την μια και μοναδική ζωή μας;
Ενα παιδί που δεν το αποδέχτηκαν, τρέχει μια ζωή μέχρι να φτάσει κάπου.