Τα ίδια… λάθη που κάνουμε σε μία σχέση
Βιωματικό Σεμινάριο, “Μην σπαταλάτε τις ζωές σας στα πρέπει και τις απόψεις των άλλων.”