Φράσεις που πρέπει να λέμε λιγότερο το 2017
Ξέρετε τι πρέπει να κλέβετε από τα παιδιά σας;