Θυμός: το πρώτο θύμα του, εμείς οι ίδιοι…
Βοηθήστε τα παιδιά να διαχειριστούν τις φυσικές καταστροφές και τα έντονα συναισθήματα που τους δημιουργούνται