1110: Η τηλεφωνική γραμμή που παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε γονείς και παιδιά
Χαρά είναι η εξωτερίκευση της ευτυχίας