Η κοινωνικότητα είναι απαραίτητη για την ομαλή συνύπαρξη των ανθρώπων
Συγχωρώ και ξεχνώ! Πάνε μαζί αυτά τα δύο;