Καφές πριν την γυμναστική
Πιο επικίνδυνος ο διαβήτης στα παιδιά από ότι στους ενήλικες