Μαύρο κύμινο, το θαυματουργό
Ζωικά ή φυτικά προϊόντα