Τα παιδιά με άσθμα έχουν μεγαλύτερη ροπή στην παχυσαρκία
“Έχω γαστρεντερίτιδα”, πόσο συχνά το ακούσατε φέτος;