Η περιοχή του προσώπου μας που είναι πιο εκτεθειμένη στον ήλιο
Έρευνα: Οι μητέρες που δουλεύουν έχουν καλύτερη μνήμη