Η επιστήμη μίλησε: Οι διακοπές μας «χαρίζουν» χρόνια
Η περιοχή του προσώπου μας που είναι πιο εκτεθειμένη στον ήλιο