Τα πολλά δέντρα μειώνουν τις κρίσεις άσθματος
Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα παχύσαρκα αγόρια στην Ευρώπη