Τα ρούχα “Simplicity” στο Summer Market του Women In Action
Τα κοσμήματα MALIYA στο Women In Action στο Balux Prive