Μπαμπάδες σας παρακαλούμε, τραβήξτε και εσείς φωτογραφίες!
Τα δάκρυα έχουν όλα το ίδιο χρώμα, η πείνα την ίδια πικρή γεύση, ο τρόμος και η απόγνωση δεν γνωρίζουν χρωμα ή φυλή