Δακρύβρεχτες παιδικές ταινίες, αυτή η μάστιγα
Η δύναμη της γκρίνιας της δασκάλας