Ο χρόνος που μας δόθηκε & τα μαθήματα που μας δίνει
Η ακατάβλητη βλακεία και η δοκιμασία των σχέσεων σε δυστοπικούς καιρούς