Οι θρύλοι δεν πεθαίνουν. Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν.
Κάθε μέρα ξημερώνει δίνοντας την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα