Έφηβος δημιουργεί ιστοσελίδα που κάνει κάθε τραγούδι για να πλένουμε τα χέρια σας στον σωστό χρόνο
Ο τρόπος που το Instagram και οι influencers έχουν μερίδιο ευθύνης στην αύξηση διατροφικών διαταραχών