Μάθε παιδί μου αντισύλληψη
Κολατσιό σε αναμονή από μαθητές της Κορώνης