Για να είσαι καλός μαθητής στην Ελλάδα πρέπει να θυσιάσεις την παιδική σου ηλικία
Έφηβοι χωρίς τεχνολογία για μια ημέρα: ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ