Τρομακτικός ο αριθμός των εφήβων κάτω των 16 ετών που υποβάλλονται κάθε χρόνο σε άμβλωση
Η πρόωρη ανάπτυξη των παιδιών