Κολατσιό σε αναμονή από μαθητές της Κορώνης
Ο έφηβος με ύψος 2,33μ. που κάθε χρόνο ψηλώνει 15,2 εκατοστά