Η Γενική Γραμματεία Ισότητας επισημαίνει πως η έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης είναι επικίνδυνη
No Smoking Story, κινηματογραφικός μαθητικός διαγωνισμός