Αυτό είναι το πιο βρώμικο σημείο του ψυγείου
5  «εστίες μικροβίων» στο σπίτι μας