Τελικά, τα έμβρυα κλαίνε;
Γιατί τα μωρά κοιτούν επίμονα κάτι