Η πρόκληση τοκετού μειώνει την ανάγκη για καισαρικές
Περιορίστε τα πρηξίματα της εγκυμοσύνης