Κατά το θηλασμό τρέφουμε το μωρό, τρέφοντας τη μητέρα!
O σημαντικός λόγος να αφήσουμε τα «μωρουδίστικα» και να τους μιλάμε όπως σε ενήλικες