Τα μωρά κλαίνε καθημερινά για περίπου 2 ώρες κάθε ημέρα
6 διαφορές μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εγκυμοσύνης