Είναι η μέθοδος Baby-Led Weaning, η απάντηση στην παιδική παχυσαρκία;
Διαταραχές κατάποσης και δυσφαγία