Είναι αρκετά μεγάλο για φακούς επαφής;
Η κούκλα ποδοσφαιριστής που έκλεψε καρδιές