Έρευνα για την αντιληπτική ικανότητα – Τα παιδιά δεν μπορούν να διασχίσουν το δρόμο πριν τα 14 τους
Η Μεγάλη Πέμπτη