Όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχουν πάντα θαύματα
Ο κουραμπιές Γιεσγιές ή αλλιώς αγάπα τον εαυτό σου