Ο πάντα πρωτότυπος Κανισάλες επιστρέφει με την απολαυστική «Όμορφη»
Με αυτό το βιβλίο, το παιδί θα μάθει «ορθογραφία στο Πι και Φι»