Είναι αρκετά μεγάλο για φακούς επαφής;
Γιατί πρέπει να κοιμούνται νωρίς τα παιδιά