Μια σαραντάρα ίσον δύο εικοσάρες;
Γράμμα στα παιδιά μου για τα γενέθλια τους: η ζωή είναι ένα ταξίδι