Ιταλία: Μαζεύτηκαν τρεις χιλιάδες ευρώ σε τρεις μέρες για το «αγόρι με τα βιβλία»
To Παιδικό Μουσείο θα παραμείνει κλειστό λόγω συντήρησης