Διαμονή σε κατασκηνώσεις για παιδιά χαμηλόμισθων και ανέργων
Revival Detox Day by 4moms.gr: Θα κάνουμε Hatha Yoga και Pranayama  με τη Μαρία Στυλιανάκη