Μαθαίνουμε, δημιουργούμε και διασκεδάζουμε  στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του δήμου Αθηναίων
116111: Ψυχολόγοι του Χαμόγελου του Παιδιού στηρίζουν μαθητές με άγχος για το σχολείο