Την Παρασκευή φωτίζεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Golden Hall
Ένας καλλιτέχνης ετών..9