«Προϊστορικά ζώα» στο Μουσείο Νεώτερης Κεραμεικής
«Το παιχνίδι της τέχνης και της κίνησης»: Μια διαφορετική βιωματική δράση για παιδιά και γονείς