Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Παιδικό Μουσείο συνεχίζουν και τις γιορτές
Sparkling Moments στο Piree #4momsatpiree